Sitemap
Print

Fryd & Nielsen er uddannet til at gå i retten for dig.

Det er dog langt fra alle sager, der behøver ende med en retssag.

 

 

Som advokater er vi også uddannede i at forhandle med en modpart, så parterne undgår en retssag, der kan være både dyr og tidskrævende.
 
Ender en sag ved retten, vil den typisk begynde i en af landets byretter. Enkelte sager hører dog under Sø- og Handelsretten, og byretten kan i visse tilfælde henvise en sag til landsretten.
 

En byretssag kan ankes til landsretten, en sag i 2. instans for landsretten, kan kun i særlige tilfælde appelleres til Højesteret.

 
Bliver det nødvendigt at føre en sag for retten, har vi advokater, der har møderet for alle instanser, også landsretten og Højesteret. Vi kan således føre en sag hele vejen gennem retssystemet, hvis det skulle vise sig nødvendigt.
 
Kontakt os for rådgivning om, hvordan din sag bedst håndteres.

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS  |  Færchs Torv 1 - 9240 Nibe  |  Telefon. 98 35 15 66  |  Fax.  98 35 37 67  |  ApS.reg.nr: 211977

 

© All rights reserved Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS - 2011

webdesign, cms & hosting by danaweb a/s