Sitemap
Print

Om virksomheden


Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS er etableret på følgende adresse:

Færchs Torv 1
9240 Nibe

Vi kan kontaktes på telefon nummer 98 35 15 66 og på telefax nummer 98 35 37 67 samt på e-mailadressen ln@fryd-nielsen.dk

Vores CVR-nummer er: 16 89 22 38.

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS er organiseret som et anpartsselskab.

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS har klientbankkonto i Jutlander Bank, reg. 9814, kontonr. 1845604831.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000,-). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt 
ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet 
står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantifondens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg 0g/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om 
god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS, kan klienten klage over salærets størrelse til 
Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS  |  Færchs Torv 1 - 9240 Nibe  |  Telefon. 98 35 15 66  |  Fax.  98 35 37 67  |  ApS.reg.nr: 211977

 

© All rights reserved Advokatfirmaet Fryd & Nielsen ApS - 2011

webdesign, cms & hosting by danaweb a/s