Leif Nielsen

E-mail: pn@fryd-nielsen.dk
Direkte nr: 4096 3866
Kontor: 9835 1566

Advokatfirmaet Fryd og Nielsen er ejet af advokat Leif Nielsen. Firmaet har hovedkontor i Nibe og afdeling i Århus.

Advokat Leif Nielsen (H) har 30 års erfaring med straffesager, familieretssager og anbringelser. Han har en del erfaring med Familieretssager, hvor firmaet traditionelt har beskæftiget især når sagerne oversendes til retten fra Familieretshuset.

Leif er en dygtig advokat, som har specialiseret sig i tvangsanbringelser og har en stor faglig ekspertise indenfor området. Han møder i børne-og ungeudvalget samt i Ankestyrelsen, hvor han varetager barnets eller forældrenes interesser.

Hvor end i en situation, I står i er Leif klar med professionel bistand og en løsning. Han har den fulde overblik over, hvilke forhold. I skal have kendskab til under en tvangsanbringelse.

Leif har haft straffesager i hele landet. Han bistår dig uanset om du har brug for en bistandsadvokat eller forsvarsadvokat. Han vil varetage dine interesser bedst muligt i din sag.

Arbejdsområder


Familieret


Strafferet


Anbringelser