Anbringelser

Hos Advokatfirmaet Fryd & Nielsen har vi mange års erfaring indenfor anbringelsessager og børnesager. Vi har speciale i både tvangsanbringelser og frivillige anbringelser og kan rådgive dig, om dine muligheder indenfor anbringelsesområdet.

En tvangsfjernelse af et barn er et stort indgreb i familien. Forældrene kan have svært ved at forstå kommunens beslutning og føler sig alene.

Når kommunen indstiller til en anbringelse, er det fordi de ikke mener, at barnet trives hjemme. Men kommunen har også pligt efter Serviceloven at gribe ind og afhjælpe problemet hjemme hos forældrene. Denne foranstaltning kan f.eks. være én familiekonsulent.

 Hvis tiltagene ikke afhjælper problemet, vil kommunen prøve at stille forslag om en frivillig anbringelse eller en tvangsanbringelse.

Børn-og ungeudvalget træffer afgørelse om tvangsanbringelse. Anbringelsen kan kun ske, såfremt det vurderes at der er åbenbar risiko for, at den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade af at være i hjemmet. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen. Hvis ankestyrelsen stadfæster børn- og ungeudvalgets afgørelse, kan sagen i sidste ende forelægges byretten. 

Forældremyndighedsindehavere og børn over 12 år har ret til gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelse. 

Husk at du selv kan vælge din advokat. Du har ret til gratis advokat bistand i sager om tvangsanbringelsessager, både når sagen skal i Børn-og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og når sagen indbringes for byretten. 

Hvis barnet ikke tidligere har været anbragt uden for hjemmet, vil beslutningen som udgangspunkt skulle genbehandles indenfor 1 år. 

Har derimod barnet været anbragt udenfor hjemmet, vil genbehandlingsfristen oftest være 2 år. 

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis uforpligtende samtale.

Vi bistår dig i hele landet.