Familieret

Når man som par vælger at stoppe samlivet, vil der opstå juridiske, praktiske og økonomiske spørgsmål.Vi er eksperter i Familieretssager og vil sørge for at føre dig igennem hele forløbet.

Skilsmisse/ Separation

En skilsmisseadvokat kan hjælpe jer med vilkårene for skilsmisse eller separation.

Der kan være flere spørgsmål omkring ægtefællebidrag eller bodelingen.

Herunder også samvær, børnebidrag, bopæl og forældremyndighed.

Forældremyndighed

I har som udgangspunkt fælles forældremyndighed, som også fortsættes ved skilsmisse.

Men ønsker den anden forældre at ophæve den fælles forældremyndighed, vil det være Familieretten der træffer afgørelse, hvis I selv ikke selv kan finde en løsning.

Retten kan under særlige omstændigheder beslutte, at den fulde forældremyndighed overgår til den anden part.

Bopæl og Samvær

Bopælsretten overgår til den forældre, hvor banet har folkeregisteradresse.

I kan som forældre selv aftale, hvem der skal have bopælsretten.

Har barnet delt bopæl, vil det kræve af begge forældre skal være enige om det overordnede forhold i barnets daglige liv.

Som bopælsforældre har du ret til selv at afgøre, hvor i landet barnet skal bo, uden samtykke fra den anden forældre.

 Ønsker I at give barnet delt bopæl, har dette været en mulighed siden 1. april 2019. Det betyder, at begge forældre kan registreres som bopælsforældre, men barnet vil dog fortsat have én folkeregisteradresse. Børnefamilieydelsen bliver betalt med halvdelen til hver forældre.

Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, samvær, forældremyndighed kan der indsendes en anmodning til Familieretshuset, som herefter vil indkalde til et møde med en børnesagkyndig og jurist.

Kan parterne ikke blive enige, vil sagen overgives til Familieretten.

Uafbrudt samvær

Barnet har ret til at være sammen med jer begge. Det er for at sikre barnets tilknytning til begge forældre. 

Har I som forældre selv valgt en samværsaftale, er det vigtigt, at den er skriftlig. Dog skal I være OBS på, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan bruges som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Derfor anbefaler vi, at I kontakter en Familieretsadvokat eller Familieretshuset for at samværsaftalen bliver udformet efter reglerne. 

Overholder den anden forældre ikke samværsaftalen, eller vil ikke udlevere barnet til samværet, kan den tvangsfuldbyrdes i Familieretten. Her vil samværet kunne gennemtvinges via Familieretten. 

Skal du i Familieretten, vil vi være behjælpeligt med søge fri proces til dig.

Der er muligt at opnå fri proces til de fleste retssager i Familieretten.

Den nye bekendtgørelse om fri proces er nu kundgjort og beløbsgrænserne for 2022 er som følger:

– Enlige ansøgere: 348.000 kr.

  • – Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 442.000 kr.
  • – Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år: 60.000 kr.

Vi har over 20 års erfaring i Familieretssager og kan rådgive dig under hele forløbet.

Kontakt os for en uforpligtende samtale.